Mekkeden Medineye Göç Hicret

Mekkeden Medineye Göç Hicret

Mekkeden Medineye Göç Hicret, Üçüncü Akabe Görüşmesinden sonra, Medine Müslümanlar için bir sığınak yeri oldu. İslamiyet, Mekke dışına çıkmış , Medine’de tutunmuş, Kureyş de korktuğuna uğramıştı : İslam dini çok kısa bir sürede Suriye ticaret kervan yolu üzerinde bulunan Medine’de yayılmıştı . Yıllardır çeşitli eza ve cefa gören Mekke’li Müslümanlar da Medine’ye davet edilmişlerdi. Mekke site devletinin dış güvenliği ve can damarı durumundaki ticareti artık tehdit altına girmişti. Bu durum, puta tapıcı Kureyş ‘i daha çok huzursuz etti ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını artırdı .

İslam ve dünya tarihinin en büyük olaylarından birisi şüphesiz “Hicret”tir; Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanların, yapılan davet üzerine, Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayıdır. Mekke’de can ve mal güvenliği kalmayan Müslümanların insanca, barış ve özgürlük içerisinde yaşayabilmeleri için yeni bir yurt bulmaları lazımdı . 621 yılında Mekke’ye gelen ve Hz. Muhammed (sav)’le ikinci Akabe beyatı ‘nı yapan, Medineli üçüncü Müslüman heyet, İslam peygamberini ve ashabını Medine’ye çağırmışlar, davetlerini kabul ettiği. takdirde Resulullah’ ı canlarından ve mallarından daha çok sevip koruyacaklarına dair söz vermişlerdi.

Zaten, atalarının dinine aşırı biçimde bağlı olan Kureyş İslam’ın yayılışını engelliyorlar, müslümanlara hayat hakkı tanımıyorlar, Ka’be’yi ziyaret etmelerine bile müsaade etmiyorlar, onlardan zayıf olanları da öldürüyorlardı . Nitekim, Ebu Talib’in ölümü üzerine himayesiz kalan Ebu Seleme, yapılan eza ve cefaya dayanamayıp, karısı ve küçük oğlu Seleme’yi bir deveye bindirerek, kendisi de yaya olarak Medine’ye hicret etmek üzere yola çıkmıştı . Fakat Ümmü Seleme, Mahzum oğullarının diğer kolundan, Muğire oğullarındandır ve Ebü Cehl’in kuzeni oluyordu.

Ailesinden bazıları onun Mekke dışı na çıkmasını engellediler ve zorla Mekke’ye döndürdüler. Ebû Seleme, daha sonra bir yolunu bulurum düşüncesiyle, pek ses çıkarmadı . Nitekim, Ümmü Seleme’nin yakınları olayı duyunca çok kızdılar, kendilerinin vesayeti altında olduğunu söyledikleri kızlarını onlardan alıp, henüz müslüman olmamış olan Osman bin Talha’nın yoldaşlığında Medine’ye gönderdiler. Ümmü Seleme, o sırada Medine yakınındaki Kuba’da bulunan kocası Ebû Seleme’ye kavuştu. Böylece, Ebû Seleme ve kar ısı Ümmü Seleme ile oğlu Seleme Mekke’den Medine’ye göç eden ilk müslüman aile oldu.

Hicret

Hira’da gelen ilk vahiyle başlayan Mekke devrini Sevr’deki tarihi yolculukla sona erdiren bir olaydır. Hicretle birlikte, Miladi 622’deki Sevr yolculuğu ile başlayıp 632 yılında Hz. Muhammed (sav)’in vefatıyla sona eren Medine devri’ne girilmektedir. Hicret ferdi plandaki Mekke devri Müslümanlığının Medine devrinde Toplumsallaşmasını ve Devlet olmasını sağlayan bir olay oldu. Hicretle birlikte istiklaline kavuşan İslam,kısa zamanda Medine ve çevresinde yayılıp genişledi.

Hicret olayı , Hz. Ömer (ra)’in halifeliği zamanında, 17 yıl sonra, “Takvim başı ” kabul edildi. Hz. Muhammed (sav) tarafından hicrete teşvik edilen müslümanlar ikinci Akabe biatından sonra, bölük bölük Medine’ye göç ettiler: Kureyş ‘in engellemeleri Mekkeli müslümanların kafileler halinde hicret etmesine mani olamadı . Mekkeli göçmenlerin sayıları hakkında kesin bir rakam yoktur. İlk hicret kafilelerinde sevgili peygamberimizin kuzenlerinden bazıları , Cahş ve Ümeyye’nin oğulları ve kızları , Abdullah, ama kardeşi Ebû Ahmed ve Zeyneb ile Hanne adındaki iki kız kardeşi vardı .

Onlarla birlikte Abdüşemş kabilesinin eski müttefiklerinden olan Esed oğullarına mensup bazı kişiler de göç ettiler. Hz. Hamza ve Zeyd b. Harise hanımların Mekke’de bırakarak hicret ettiler. Hz. Osman Hanımı Hz. Rukiye’yi Hz. Ömer de hanımı Zeyneb’i, kızı Hafsa ve oğlu Abdullah’ı yanlarında götürdüler. Hafsa’nin kocası Huneys de onlarla beraberdi. Sevgili Peygamberimizin yeğenlerinden Tulayb ve Zübeyr de ilk hicret kafilesinde bulunanlar arasındaydı.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.