İlk Müslüman Toplum ve İslam Devletinin Kuruluşu

İlk Müslüman Toplum ve İslam Devletinin Kuruluşu

Hz. Muhammed (sav), Medine’ye ayak basar basmaz müslümanların toplumsallaşması ve devlet kurması çalışmalarına başladı . Müslümanlar devamlı olarak işkence ve zulüm altında yaşadıkları Mekke devrinde böyle bir imkana sahip değildi. Zira, İslam’ ın Mekke devri, bir inanç, ibadet ve ahlak nizamı olarak İslam’ın bireysel düzeyde tanınıp yaşanması , İslam dışı inanç şekillerinin de tüm yönleriyle atılması noktalarında toplanıyordu. Hz. Muhammed Sav, yakınlarını ve Mekke’li hemşehrilerini, kendisine gelen ilahi’ vahyin yol göstericiliğinde, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaya, Yeni Dini kabul etmeye ve Peygamberini doğrulamaya, inanç, ibadet ve ahlak güzelliğine kavuşmaya, puta tapıcılıktan ve atalarının adetlerinden uzaklaşmaya çağırdı .

Putperest Kureyş kabilesine bu konularda devamlı nasihatta bulundu. Ancak genelde onların şiddetli tepkisiyle karşılaştı . Bu şartlar içerisinde Allah’ ın dinini yaymasının, Müslümanları cemaatlaşırmasının ve ilk İslam devletini kurmasının çok zor olduğunu anladı . Sonunda Medine’ye hicrete karar verdi. Böylece, Mekke şehri başlangıçta İslam’dan nasibini alamadı, şımarık ve mağrur aristokratları yüzünden son İslami Çağrı ‘nın Medine’de yerleşmesine boyun eğdi. Mekke ve Tâif gibi Hicaz bölgesi şehirlerinden olan Yesrib, Hz. Peygamber’in ve muhacirlerin gelip yerleşmesiyle birlikte “Medinetu”r-Resül veya “Medine” adını aldı .

Artık Medine şehri, tün dünyaya yayılan kurtuluş güneşinin merkezi oldu. İlk sakinlerinden olan Evs ve Hazrec kabileleri de, uzun yıllardır aralarında devam eden kabile savaşlarına son vererek, ” İslam kardeşliği” şemsiyesi altında birleştiler. Mekkeli ilk müslümanlar, ailelerini, yakınlarını , mal ve mülklerini zorla çıkarıldıkları Mekke’de bırakarak, Allah’ ın ve Reslü’nün rızasına nâil olmak ve yeni dinleri İslam’, serbestçe yaşayabilmek gayesiyle Medine’ye göç ettiler. Başlangıçta Medine yakınındaki “Avali” denilen köyde topluca iskan ettirilen muhacirler, çeşitli sorunlarla karşı karşıyaydılar. Kendilerine kucak açan Ensar’ın yardımlarıyla yaşamak durumundaydılar. Gurbetteydiler.

Bir çokları, çoluk çocuklarından, anne-babalarından uzakta bulunuyordu. İşsizdiler ve yeni yurtlarını henüz tanımış değillerdi. Bu bakımdan Hz. Peygamber (sav) öncelikle Mekke’li Müslümanlarla Medine’li Müslümanları kaynaştırmaya, aralarında uyum sağlamaya çalıştı . Bunun için de bir dizi tedbir aldı . Sonunda hem müslümanlar toplumlaştı , ensâr ve muhacirlerden oluşan Müslüman Cemaat teşekkül etti, hem de ilk İslam devleti kuruldu.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.