ilk insanlar Nerede Yaşadı

ilk insanlar Nerede Yaşadı

Birçok insanın merak ettiği ilk insanlar hakkında somut bilgiler hakkında elde eden bilim sayesinde ilk insanların dünyanın hangi alanlarında yaşadığı konusunda çeşitli görüşler ortaya konulmuştur. Bilim alanında ise bir birliğin olmamasının en büyük etkeni evrim teorisinin herkes tarafından kabul edilmiyor olmasıdır. Evrim teorisini kabul eden insanlar, ilk insanın 2 milyon sene önce yaşadığını iddia ederken bu iddiayı reddeden bilim insanları ise ilk insanın yaklaşık 100 bin sene evvel yaşadıklarını iddia etmişlerdir. İlk insanların nerede yaşadığı konusunda bilim kesin olarak bir şey söyleyemezken dini bilgilere göre ilk insanların nerede yaşadıkları sabittir.

İslam’a Göre İlk İnsan Nerede Yaşadı?

En son hak dini olan İslam’a göre yaratılan ilk insan Hz Adem’dir ve Hz Adem aynı zamanda Allah’ın dünyaya göndermiş olduğu ilk peygamberdir. Hz Adem’in bir annesi ya da babası yoktur, çünkü Allah onu çamurdan yaratmış ve insan ırkını ortaya çıkarmıştır. Çeşitli yerlerden alınan topraklar melekler tarafından su ile karıştırılmış ve melekler onu çamur haline getirmişlerdir. Daha sonra bu çamur Mekke ile Taif arasında 40 yıl kadar yatırılmış ve salsal halini almış, yani kurumuş gibi pişmiştir. Bundan sonra onun alnına Nur-u Muhammediye yerleştirilmiş ve ona bir Cuma günü ruh verilmiştir. Hz Adem cennete alındığında onun sol kaburga kemiğinden Hz Havva yaratılmış ve Allah tarafından Hz Havva ile Hz Adem nikahlanmıştır. Şeytanın oyununa gelen ve cennetteki yasak meyveyi yiyen Hz Havva ve Hz Adem dünyaya gönderilerek cezalandırılmışlardır. Öyle ki Allah, Hz Adem’i Hindistan’daki Seylan Adası’na, Hz Havva’yı ise Cidde’ye indirmiştir. Daha sonra tövbesi kabul olan Hz Adem ve Hz Havva tekrar birleştirilmişlerdir. Bu bilgilere göre İslam ilk insan olan Hz Adem’in Hindistan çevresinde yaşadığını belirtmiştir.

Bilime Göre İlk İnsan

Bilime göre ilk insanların nerede yaşadığı henüz kesinleşmemiş olsa da genel kanı Afrika’da bulunan Rift Vadisi’nde yaşamışlardır. Bu vadi, insanların yaşadığı iddia edilen dönemde oldukça zengin ve canlıların yaşamına uygun bir vadi olmasıyla dikkat çeker. Aynı dönemde dünyada daha iyi bir yaşam alanının bulunmayışı bu iddiayı doğrular niteliktedir. İlk insan sayılan tür bizlere benzeyen ilk insan olan Homo Sapiens’dir. Homo Sapiens’lerden önce de insanlara benzer türler yaşamıştır fakat bu türlerin insan atası olup olmadığı konusunda bir görüş birliği ya da somut belge yoktur. Evrim teorisini savunan kişilere göre Homo Sapiens’lerden önce yaşayan Neandertal insanı da insanların atasıdır ve gelişmiş insanlar bu türün evrim geçirmesiyle oluşmuştur. Neandertal insanı Homo Sapiens’lerden çok önce yaşamış olsa da gelişmiş insanlarla herhangi bir benzerliği yoktur.

Öyle ki Neandertal insanı gelişmiş insanlardan daha güçlü ve iyi bir vücuda sahipken daha küçük ve gelişmemiş bir beyne sahiptir. Bu da düşünemeyen bir varlığın evrimi sonucu dünyaya hükmedebilecek kadar zeki bir varlığın ortaya çıkma ihtimalini zayıflatmaktadır. Bilime göre bize benzeyen ilk insanlar, yani Homo Sapiens’ler Afrika’da, Rift Vadisi’nde 500 bin sene evvel yaşadılar. Son 200 bin senede de diğer kıtalara ve yaşam alanlarına yayılarak çeşitli ırkları oluşturdular. Bu düşünceye göre dünyada bulunan tüm insanların birkaç anneden meydana geldiği söylenebilir. İlk insanların Afrika’da yaşamış olduğunu iddia eden bilim adamları son 200 bin senede bu insanların çeşitli yollar sayesinde diğer kıtalara dağıldıklarını iddia ederler. Buna göre Afrika’daki insanların bir kısmı donmuş denizleri aşarak Amerika kıtasına, bir kısmı da takımadalar vasıtasıyla Avustralya kıtasına ulaşmıştır. Böylece insanlar dünyanın her yerinde yaşamaya başlamışlardır.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.