Hz Muhammed SAV Soyu

Hz Muhammed’in Soyu

Peygamber Efendimiz(SAV)’in soyu yirmi birinci kuşaktan atası olan Adnan aracılığıyla Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’e dayanmaktadır. Bu nedenle Peygamber Efendimizin soyu Kuzey Araplarına dayanmaktadır. Bu araplara İsmaililer veya Adnaniler gibi isimler verilmektedir. Hz Peygamber’in soyu Adnan’a kadar kesin olarak bilinmektedir. Bu sıralama Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalip bin Huzeyme bin Müdrike ile devam etmekte ve Mudar bin Nizar bin Mead bin Adnan ile de son bulmaktadır. Bu tabloya göre Efendimiz Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in soyundan gelen Adnaniler kolundan Kureyş kabilesinden Haşim oğulları sülalesine mensup olup Abdullah bin Abdülmuttalib’in oğludur.  Peygamber Efendimizin soyunun bu kadar ayrıntılı olarak bilinmesinin birçok nedeni vardır. Bu nedenler arasında en önemlisi ise Efendimize soyuyla ilgili atılabilecek her türlü iftiradan uzak tutmak ve bu iftiralara cevap verebilmek içindir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimizin soyunun temiz olduğu ile ilgili ayet mevcuttur. Ayetin olması demek ortada şüphe varsa ortadan kaldırmak demektir. Ortada öyle bir şüphe yoksa bile ilerde böyle bir şeyin olmasını engeller. Ayet Tövbe Suresinin 128. Ayetidir. Ayette Türkçe meal olarak –Ey insanlar! İnanınız ki sizin kendi cinsinizden soyu en temiz bir peygamber geldi. O azizdir, yüksek şeref sahibidir. Bütün mü’minlere çok şefkatli ve pek merhametlidir- buyrulmaktadır.

Peygamber Efendimiz(sav)’in Annesi Hz. Amine’nin Soyu

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa(SAV)’nın sevgili annesi Hz. Amine’dir. Hz. Amine’nin babası Vehb bin Abdülmenaf Kureyş Kabilesi’nin Beni Zühre koluna dayanmaktadır. Hz. Amine’nin annesi ise Berre bint Abduluzza da aynı kabilenin Beni Abdurrar koluna mensuptur. Babası ve annesi ikisi de Mekkelidir. Hatemül-Enbiya’nın silsile-i nesebinden Kılıb’da Hz. Âmine ile soyu birleşmektedir. Hz. Âmine Kureyş nezdinde yalnızca haseb ve neseb itibari ile değil aynı zamanda kaynaklarda ki bilgilere ve nakledilenlere göre ahlakı, fizik yapısı, zekâsı ve inancı itibari ile de ayrı bir özelliğe ve dikkat çeken bir yapıya sahiptir. Efendimizin sevgili annesi Hz. Amine’nin doğum tarihi ile ilgili çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak çok genç yaşta evlendiği kaynak bilgilerine göre tahmin edilmektedir. Peygamber Efendimizin babası Hz. Abdullah’ın seçkin bir aileden oluşu ve dikkat çeken bir fiziki yapıya sahip oluşu evlilik çağındaki birçok kızın dikkatini çekerdi. Ayrıca Peygamber Efendimizden dolayı alnındaki nurda Hz. Abdullah’a ayrı bir güzellik katmaktaydı. Bu nedenle evlilik çağındaki birçok Mekkeli genç kız Hz. Abdullah ile evlenmek isterlerdi. Bunu bilen Hz. Abdullah’ın babası Abdulmuttalip zamanın adetleri gereğince Hz. Amine’yi baba Vehb’den veya vesayeti altında bulunduğu amcası Vüheyb’den istemiştir.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.