Hz Muhammed Sav Peygamber Oluşu

Hz Muhammed Sav Peygamber Oluşu

Hz Muhammed sav Peygamber oluşu konusuna geçmeden önce, birçok kimsenin aklından geçen “niçin peygamberlik” sorusuna kısaca temas etmek uygun olacaktır. Bu sorunun açıklanması hem İslam dininin temellerinden birini oluşturan peygamberlik konusuna açıklık getirecek hem de Hz Muhammed sav’in tebliğ görevinin daha iyi kavranmasını sağlayacaktır.

Yüce Allah, insan soyunu yeryüzündeki “halife”si olarak yarattı . Onu, beden yapısının ruh varlığı ile “insan şekli” kazanmasından sonra, halifelik görevlerini tam olarak yerine getirebilmesini sağlayacak özelliklere sahip kaldı . İşte böyle bir kişiliğe ve özelliklere sahip olan insanın, şüphesiz, birtakım ihtiyaçları vardır. İnsan, maddi ve manevi yapısıyla alakalı bu ihtiyaçlarını karşılayabildiği ölçüde sağlıklı bir hayat sürer; maddi ve manevi yönden kazandıkları zihnin ve bedenin ihtiyaç duyduğu gıdayı saklar ve neticede insan zihnen ve bedenen olgunlaşır, “beşer benliği”ne kavuşur.

İnsan soyu, insanlığın’, yetki ve görevlerini, varoluş hikmetini, kendisi için yararlı ve zararlı şeyleri bilebilecek özelliklere sahiptir; akıl zihin veya fikir, duyu organları vb.’yle donatılmıştır. Dünya ve ahiret hayatında mutlu olma amacında olan ve bunun yollarını arayan insan soyu, aklını ve duyularını kendisine yararlı olanları bulmaya ve belirlemeye yöneltir; onlar yoluyla kendisini Doğru Yola ulaştırmaya çalışır.

Bununla birlikte, akıl ve selim duyular insana dünya ve ahiret saadetinin yolunu göstermek ve oraya ulaştırmak için yeterli değildir. Kainatın sahibi “ilahi Varlığı “, ilahi özellikleriyle tanıyıp kabul etmek, dünya ve ahiret mutluluğunun sırrına ermek ve yaratılış gayesini gerçekleştirmek için mutlaka bir yardımcı ya da rehbere ihtiyaç vardır. insanın kendi soyundan olan bu yardımcı veya rehber birtakım farklı özelliklere ve niteliklere sahiptir; dünya ve ahiret hayatı nda insanı mutlu kılan şeyleri bilir; Mutlak Kudret ve Kuvvet sahibi Varlık adına konuşur, O’nun tarafından yol gösterici seçildiğini birçok delille ispatlar; akıl ve duyulara kapalı olan birçok konuya açıklık getirerek insan soyunun anlayabileceği bir duruma getirir.

İşte bütün bunları yapacak olan rehber veya yol gösterici PEYGAMBER’dir. Öyleyse peygamber, insan soyunu Allah’ ın varlığına ve birliğine, Zatına layık sıfatlarla donanmış olduğuna inanmaya yöneltmek üzere gönderilmiş bir insandır. Allah, insanı, Aşkın varlığını pek çok delille ispat edecek ve O’na ulaşacak bir yol üzere koydu. İnsan da elde ettiği bilgiler sayesinde ve ilahi davetin Peygamberinin rehberliğinde, kendisine yararlı ve zararlı olan şeyleri kavrar, sonunda Din’in kendisini dünya ve ahiret mutluluğuna götüren Doğru Yol olduğunu anlar. Buna göre Peygamber, insanlara orta yolu öğreten, adaleti uygulayan, kalpleri temizleyip mutluluğa kavuşturan, huzurlu gönülleri Gerçeğe ulaştıran kişidir.

İnsanlığa gerçek inanç esaslarını telkin etmek, doğru ve güzel olan ı göstermek, mutluluk yoluna yöneltmek, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayan bilgileri öğretmek ve benzeri görevleri yerine getirmek üzere gönderilen peygamber, çağrısını “ilahi Vahy”in ışığında Allah adına yapar. Bu önemli işleri yapan Peygamber, Allah’ ın insanlar arasından seçtiği seçkin kimse olup Yaratıcı’ya nasıl kutluk edilmesi gerektiğini öğretir. Onun içindir ki, selim akıllı, doğru sözlü, insan hayatına arız olabilen ve ruh ve beden sağlığını bozan her şeyden uzak bulunan, geçici zevklere tabi olmayan ve bizden daha üstün bir yaratılışta bulunan Peygamberlerin peygamberliğine iman etmek her kadın ve erkek Müslümana farzdır.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.