Hz Muhammed Sav in Gençliği

Hz Muhammed Sav in Gençliği

Hz. Muhammed (sas)’in Peygamberlikten önceki hayat ı nda önemli olan olaylardan birisi, 14 veya 16 Yaşında 4. Ficar Savaşına katılmasıdır. Kays Kabileleri ile Kureyş arasında savaşılması haram olan Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce aylarından birinde meydana gelen bu savaşa “Ficar Savaşı” denildi. Hz. Muhammed’in, amcalarına ok vermek suretiyle katıldığı bu Ficar Savaşının sonunda Kureyş Kabilesi galip geldi ve bir de antlaşma yapıldı . Bu tür savaş , Kinâne, Havâzin ve Kureyş Kabileleri arasında olmak üzere 5 defa meydana geldi (37). Hz. Muhammed (sav) 17 yaşındayken amcası Zübeyr’le birlikte Yemen’e gidip geldi; böylece Güney Arabistan’ ı görüp tanıdı .

Ayrıca onun 9 yaşından itibaren amcası Ebil Tâlib’e yardım etmek amacıyla, çobanlık yaptığı , bazı kimselerin koyunlarını otlattığı rivayet edilmektedir. Hz. Muhammed Sav kendi işleriyle ilgilenir, başkalarının işleriyle meşgul olmaz, dürüst ve ahlaklı bir insandı . Herkesin güvenini kazanarak “el-emisn” lakabını almıştı . Artık insanlar onu Muhammedul-Emin diye tanıyorlardı . Hz. Muhammed (sav)’in hayatında önemli olan olaylardan bir başkası, “Hilfu’l-fudul” adındaki bir antlaşmaya katılmasıdır. Hilfu’l-fudûl, Cürhümlüler zamanından kalma bir kararın hatırlanması mahiyetindeki bir misaktır.

Zira Cürhümlüler zamanında “Fadl” adındaki üç kabile başkanı Mekke’de kimsenin zarar ve zulüm görmesine, herkesin hakkının gözetilmesine ve bunlara aykırı davrananların cezalandırılmasına dair bir karar almışlar ve yemin etmişlerdi; bu sebeple bu misaka “Hilfu’l-fudûl, erdemliler yemini adı verilmişti. Özellikle Ficar Savaşlarından sonra Mekke’de asayiş bozulmuş ve taşradan gelenlere ve yolculara kötü davranılmaya başlanmıştı . Mekke‘nin bu karışık durumunda Yemen’den gelen bir tacir , malını bir tarafa bırakarak umre yapmak üzere Kabe’ye gitmişti. Ancak, As b. Vâil adındaki şahıs onun mallarını gasp etmişti.

Büyük zulme uğrayan Yemenli tâcir Ebu Kubays tepesine çıkıp yüksek sesle feryat etti ve Mekkelileri hakkını iade ederek adaleti yerine getirmeye çağırdı. Gerek bu olay, gerekse Ficar Savaşı sonrası bozulan sosyal hayat, Mekkelileri adaleti sağlamak için birleşmeye sevketti. Abdulmuttalib’in oğlu Zubeyr, Kureyş ‘in kollarını toplantıya çağırdı . Mekke’nin en zenginlerinden biri olan Teym Kabilesi reisi Abdullah b. Cüdan’ ın evinde toplanılıp, bir Misak yapılması istenildi. Haşim, Muttalib, Zühre, Esed, Temtm ve Abdul Uzzâ kabileleri toplantı da temsil edildiler.

Yerli ve yabancı haksızlığa uğrayan herkesin hakkının iade edilmesine adalet, sulh ve sükununun sağlanmasına dair antlaşma yaptılar ve yemin ettiler. İşte bu misaka, önce olduğu gibi Hilful-fudul denir. “Hilful-Fudul” adlı bu misakı imzalayanlar arasında Kureyş tarafından sevilen ve sayılan genç Hz. Muhammed Sav ‘de vard  . Yemen’li tacirlerin mallarının As b. Vâil’den alınıp iade edildiği, Mekke’de barış ve güvenliğin sağlandığı bu ortak kararı Hz. Muhammed Sav her zaman iyilikle anmış ve şayet yine böyle bir toplantı düzenlense katılmaktan zevk duyacağını belirtmiştir.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.