Hz Muhammed Sav in Evliliği

Hz Muhammed Sav in Evliliği

Hz. Muhammed (sav), genç yaştan itibaren Kureyş ‘in en çok sevip saydığı doğruluk ve dürüstlüğüne inandığı ve güven duyduğu bir insandı . Amcaları Eki Talib ve Zübeyr’le ticaret yolculuğu yapmış , bu konuda tecrübe kazanmıştı . O dönem Mekke’sinde en kazançlı iş kervanlarla ticaret yapmaktı . Arazinin dağlık oluşu ve tarımın gelişmemişliği ve, burada, insanlarca mukaddes bir yer kabul edilen Kabe’nin varlığı `Mekke halkını turizm ve ticarete yöneltmişti. Mekke’nin zengin iş adamları ve tacirleri, ticaret anlayışına ve doğruluğuna güvendikleri kişilere bol para vererek ticaret işlerini yürüttürüyorlardı . Ancak, bu özelliklere sahip kimseler çok azdı .

Huveylid kızı Hatice de Mekke’nin önde gelen zenginlerinden ve tacirlerindendi. Ticaret işlerini yürütecek güvenilir birisine ihtiyacı vardı . Genç ve ahlaklı ticaret adamı Hz. Muhammed’i bir kaç defa, ticaret işlerini yürütmek üzere, çeşitli ticaret merkezlerine, panayırlara gönderdi. Bu vesileyle yakından tanıma imkanı bulduğu, doğruluğuna ve dürüstlüğüne inandığı Hz. Muhammed’i bu defa daha büyük bir ticaret kervan! ile Suriye yönüne gönderdi. Böylece Kusay evladından olan Huveylid kızı Hatice, “el-Emin” lakabı ile tanınan Hz. Muhammed’e büyük Suriye kervanım teslim etti. Hz. Muhammed, Hatice’nin siyah kölesi ve yakınlarından Huzeyme gibi kimselerin de bulunduğu ticaret kervani ile yola çıktı .

Busayra’ya gelince konakladı ; burada Buheyra’nın yerinde rahip Nestura bulunuyordu. Hz. Muhammed’i görünce, onda son peygamberin özelliklerini gördü ve tıpkı selefi gibi Şam’a gitmesini sakıncalı buldu. Hz. Muhammed de, mallarını orada satarak, Mekke’nin yolunu tuttu. Suriye ticaret kervanı çok büyük kazanç elde ederek döndü. Ticaret keryanını Mekke dışında karşılayan Hatice bu durumdan fazlasıyla memnun olduğu gibi Hz. Muhammed’in dürüstlüğüne ve ahlakına da hayran kaldı . Neticede, kalben ona meyletti ve yakın alaka duydu.

Yaptığı bu ticaret yolculuğu ile Arabistan’ ın komşu ülkelerinden Suriye ve Filistin bölgelerini tanıma fırsatı bulan Hz. Muhammed, aynı zamanda söz konusu bölgelerin iktisadi ve ticari yapısı , insanların dünya görüşü hakkında bilgi sahibi oldu. Güzel ahlaki ve dürüstlüğü ile Mekke tacirlerine ve esnafına örneklik yaptığı gibi, özellikle Hatice’nin kendisine yaklaşmasını sağladı . Hatice, Mekke’nin zengin tacirlerinden olup güzelliği, soyluluğu ve güzel ahlaki ile ün salmıştı . Babası Huveylid, Esed’in oğlu, Esed, Abduluzza’nın oğlu Abduluzza da Kusay’ın oğludur. Böylece Hatice, dördünce dedesi Kusay’da Muhammed (sav)’in soyu ile birleşmekte, dolayısıyla onunla aynı kandan ve aileden gelmektedir. Bir başka deyişle Esed kabilesinden Huveyid’in kızı , Varaka ve Kuteyle’nin yeğeni olan Hatice, Haşim oğullarımın uzaktan yeğeni durumundaydı.

Hz. Muhammed (sav)’in Suriye’ye yaptığı kervan ticareti yolculuğu hayatının önemli olaylarından birini teşkil eder; çünkü o, bu yolculuk sırasında, ömrünün en mutlu anlarını birlikte geçirdi ği, gerek peygamberliğinden önce gerekse peygamberlik döneminde büyük maddi ve manevi yardımlarını gördüğü ilk Müslüman. Hatice (ra) ile evlenecektir. Doğruluğuna ve dürüstlüğüne, güzel ahlakına ve güçlü kişiliğine hayran olduğu Hz. Muhammed (sav)’le evlenmek isteyen Hatice, daha önce iki evlilik yapmış dul bir kadındı .

İlk evliliğini Mahzumoğulları ailesinden Abid oğlu Atik ile yapmış ve ondan biri erkek diğeri kız iki çocuğu olmuştu. Atik’in ölümü üzerine Malik adındaki kişiyle evlenen Hatice’nin ikinci kocasından Hale ve Hind adların da iki kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Mekke’nin zengin tacirlerinden olan Mâlik’in de ölmesiyle Hatice dul kalmıştır. Ümmül-Hind diye anılan Hatice artık zengin ve güzel bir dul kadın Pek çok evlenme teklifi almış , fakat kabul etmemiştir. Huveylid kızı Hatice ticaret işlerini yürütürken yakından tanıdığı ve her yönüyle beğendiği Hz. Muhammed (sav) ile evlenmek istiyordu. Bu isteğini Nufeyse adındaki arkadaşı aracılığı ile Hz. Muhammed (sav)’e ulaştırdı .

Hz. Muhammed bu isteği, velisi ve amcası Ebu Talib ile değerlendirdikten sonra kabul etti. Öz amcaları Ebu Tâlib ve Hamza ile birlikte Hatice’nin evine gitti. Hatice’nin tarafında ise Varaka ve öteki yakınları bulunuyordu. Ebû Tâlib, Hz. Muhammed’in Varaka da Hatice’nin kiş iliklerini konu alan birer konuşma yaptılar. Böyle bir evliliğin her iki taraf için de çok mutlu bir olay olacağını söylediler. Neticede Milâcli 596 yılında Hz. Muhammed ile Hatice, 20 deve (400 miskal altın) mihirle, evlendiler. Evlilikleri çok mutlu geçti ve 24 yıl devam etti. Hz. Muhammed’in eşi Hatice, gerek Hz. Peygamber’in hanımı ve çocuklarının annesi, gerekse ilk Müslüman olması bakımından, İslam tarihinde önemli bir mevkiye sahiptir.

O, hem dünya kadınlarının hem de Müslümanların “Seyyidesi”dir. Hz. Muhammed’e ikisi erkek dördü kız olmak üzere altı çocuk verdi. Hz. Muhammed (sav) ve Hatice (ra)’nin en büyük çocukları Kasım idi; fakat o iki yaşını doldurmadan öldü. Hz. Muhammed, onun adına, “Ebu’l-Kasım” diye çağrıldı . İkinci çocukları Zeyneb, üçüncüsü Rukiye, dördüncüsü Ümmu Kulsum, beşincisi de Fatıma oldu. Altıncı çocukları ise, çok kısa süre yaşayan Abdullah’tır. Hz. Muhammed (sav), evlendiği gün, babasından kendisine miras kalan Hereke adındaki cariyesini azad etti ve Yesrib’li birisiyle evlendirdi. Bereke’nin bu evlilikten Eymen adında bir oğlu oldu ve artık Ümmü Eymen diye çağrıldı .

Hatice de, kardeşi Hâkim’in Ukâz panayırından satın alıp kendisine hediye ettiği Hristiyan asıllı kölesi Zeyd b. el-Hârise’yi Hz. Muhammed (sav)’e hediye etti. Ancak Hz. Muhammed hemen Zeyd’i kölelikten azad ederek manevi çocuğu ilan etti. Zeyd b. el-Hârise, Kuzey Arabistan’da ya şayan Kelb Kabilesine mensuptur. Kan davası yüzünden Kelb Kabilesine düşman olan komşu bir kabile tarafından kaçırılarak Mekke’ye getirilip satıldı . Kederli babası ve kardeşi, uzun aramalardan sonra onu Mekke’de buldular. Alıp götürmek istediler, fakat o, Hz. Muhammed (sav)’in yanında kalmayı ailesine dönmeye tercih etti ve Mekke’de kaldı.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.