Hz. Muhammed Sav in Babası ve Annesi

Hz. Muhammed Sav in Babası ve Annesi

Hz. Muhammed (sas)’in babası , Kureyş Kabilesinin Hasim oğulları Ailesinden Abdulmuttalib’in oğlu Abdullah, annesi Kureyş ‘in Zühre oğulları ailesine mensup olan Âmine’dir. Abdullah’ın babası Abdulmuttalib, annesi ise Amr kı zı Fatma’dır. Âmine’nin annesi Abdu’d-Dar oğullarından, anne tarafından büyük annesi de Esed oğullarındandı (16). Abdulmuttalib’in en küçük o ğlu ve Hz. Muhammed (sas)’in babası Abdullah hakkında fazla bilgimiz yoktur. Babasının sağlığında genç yaşta ölen Abdullah’ın Ümmü Hakim adında bir ikiz kardeşi vardı .

Güzel yüzlü ve güzel huylu, vakar sahibi bir kimse idi. Varaka b. Nevfel’in kız kardeşinin yakışıklı Abdullah’a aşık olduğu söylenir(17).Ticaretle uğraştı ve evlenme çağına gelince babası Abdulmuttalib, soyu ve şahsiyetine münasip birisiyle evlenmesini istedi. Gerçekten kişiliği ve ahlaki ile bütün Kureyş ‘in saygınlığını kazanan Abdullah’Ia evlenmek isteyen pek çok aday vardı . Ancak bu sırada edebi ve ahlaki ile Kureyş içerisinde tanınmış , Zühre oğulları şeyhi Vehb’in kızı Âmine Abdullah’a münasip görülmüş ve evlendirilmeleri kararlaştırılmıştır.

Âmine, Hz. Muhammed (sas)’in dedelerinden Kilab’ ın Zühre adındaki oğlunun evladındandır (Âmine Binti Vehb b. Nevfel b. Abdulaziz b. Zühre b. Kilab). Böylece Muhammed (sas)’in babasının ecdadı ile annesi Âmine’nin ecdadı Kilab’da birleşmektedir. Dolay ı sıyla her ikisi de ayn ı ailedendir, ayn ı soya sahiptir (18). Abdullah, Zühre oğullarından Vehb kızı Âmine ile evlendikten birkaç ay sonra, ailesinin geçimini sağlamak üzere kuzey yönünde ticaret yolculu ğ una çıktı . Ancak o, Suriye dönüşünde Medine’de hastalanarak dayılarının yanında kaldı .

Ticaret kervan, Mekke’ye var ı nca durumu babası Abdulmuttalib’e bildirmiş , o da büyük oğlu El-Haris’i acele Yesrib (Medine)’e göndermişse de, Haris Medine’ye gelmeden Abdullah ölmüştü. Hamile olan zevcesini art ı k bir daha göremedi. Evlendikleri zaman Abdullah 24, Âmine ise 14 yaşında, vefatında ise Abdullah 25 yaşında ve gençliğinin baharındaydı (19). Abdullah’ın Osmanlı Türkleri tarafından yaptı rılan türbesi günümüzde mevcuttur ve Müslüman hacılar tarafından ziyaret edilmektedir.

M. Hamidullah, Resulullah Muhammed, s. 21. 83 İşte Âmine (Hz. Muhammed Sav’e) hamile olduğu sırada, evliliğinin ilk yılı çocuğunun doğumunu beklediği kocasını kaybetmiş ve çocuğu ana karnında yetim kalmıştı . Abdullah babasından önce vefat ettiğinden, artık Abdulmuttalib gelinini himaye edecektir. Yeni evli olan Abdullah, doğacak çocuğuna önemli bir miras bırakmadı ; terekesi beş deve, bir koyun sürüsü, biraz ev eşyası ve Ümmü Eymen adındaki bir cariyeden ibaretti (20). Hz. Muhammed (sas)’in “ben iki kurbanın çocuğuyum” dediği rivayet edilmiştir.

O bununla büyük atası İsmail ile babası Abdullah’ ı kastetmiştir (21). Yüce Allah ilk kurbanla ilgili olarak şöyle buyuruyor:(22)’.’Biz de ona yumuşak huylu bir oğlan müjdeledik. Çocuk kendisinin yan sıra yürümeye başlayınca: “Ey oğulcuğum, doğrusu ben uykuda iken seni boğazladığımı görüyorum, bir düşün., ne dersin?” dedi. “Ey babacığım ne ile emir verildiyse yap, Allah dilerse, sabredenlerden olduğumu göreceksin” dedi. Böylece Allah’a ikisi de teslimiyet gösterip babası oğlunu alnı üzerine yatırınca Biz: “Ey İbrahim rüyayı gerçek yaptın; işte Biz iyi davrananları böylece mükafatlandırırız” diye seslendik. Doğrusu bu apaçık bir deneme idi. Ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Sonra gelenler içinde ” İbrahim’e selam olsun” diye ona iyi bir ün bıraktık”.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.